Blästring

En blästrad yta ger bästa grund för ett hållbart rostskydd. Vid utförande av ett kvalificerat system är kravet på renhet, blästergrad och blästerprofil avgörande.

Beroende på kravet på ytprofilen, använder vi främst stålgritsand i olika fraktioner, beroende på vilket rostskyddssystem som ska appliceras. Exempelvis kan ett målningssystem som kräver en högvärdig zinkepoxi som grund, behöva ett profildjup på 40-50 my, medan ett kompositmaterial kan kräva en profil på 125 my. Ju bättre profil, ju bättre vidhäftning!

Andra blästermaterial är bl.a. aluminiumsilikat, glas, olivinsand.

Vi följer gällande normer i enlighet med ISO 8501, där blästergraderna SA 2, SA 2,5 och SA 3 är beskrivna. Återvinning sker med transportskruvsystem i källargolvet, till elevatorer och vidare ner till sandficka över blästerklockorna.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.