Betning

Rostfria material som bearbetats genom t.ex. svetsning eller skärning förlorar sina rostskyddande egenskaper, då det osynliga oxidskiktet på stålets yta skadas. Reparation av skadade ytor görs med specifika syrablandningar/betmedel, i en process anpassad till objekten. Putsning, slipning, glasblästring eller andra manuella metoder återskapar inte stålets egenskaper och kan därför inte ersätta syrabehandlingen.

CORRONIX anläggning kan ta emot såväl små som stora objekt. Hallen är 22 meter lång, porten 5,5 x 5,5 meter. I hallen finns två telfrar på vardera 10 ton. Anläggningens avfall, inklusive spolvatten skickas till Sakab för destruktion.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.