Entreprenad & Underhåll

Din Leverantör av Rostskydd & Ytbehandling

Kontakta Oss

Välkommen till Corronix AB

Varje år rostar värden för miljarder sönder i Sverige. Att underhålla i tid är långt mer ekonomiskt, jämnfört med att tvingas byta ut produkter och material! Vi utför arbeten på plats där objekten finns, allt stål som befinner sig i en atmosfär där korrosion kan uppstå.

CORRONIX är en problemlösare på plats. Med oss som samarbetspartner, garanteras att arbetet blir utfört på bästa sätt och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och anvisningar.

Kontakta Oss

Om Oss

CORRONIX AB grundades 1999 av Mark Söder och Krister Karlsson vilka tillsammans har över 60 års branscherfarenhet av bland annat entreprenader runt om i Sverige. Entreprenader utförs under ledning av Bengt Larsson, entreprenadchef med över 30 års erfarenhet i bagaget.

Arbetet bedrivs på entreprenad i fält, i verkstad samt i målnings- och bet-hall, belägna i Valmet Papers lokaler. Industriområdet med dess välutrustade, ändamålsenliga lokaler utgör ett anrikt stycke värmländsk industrihistoria, med rötterna i tidiga 1900-talet.

För att säkerställa produktionsprocessen och kvaliteten på färdiga produkter sker allt arbete i enlighet med ISO 9002 – där även miljöfrågor tydliggörs som en viktig aspekt.

CORRONIX är auktoriserade rostskyddsmålare och samtliga målare är utbildade diplommålare.

Vår Kapacitet

  • Verkstadsyta, 1500m2

  • Bet- och tvätthall, 300 m2

  • Hall för trämålning, 200 m2

  • Travers, 16 t*

  • Trailers, 1-130 t

  • Verkstadsyta, 1500m2

  • Bet- och tvätthall, 300 m2

  • Hall för trämålning, 200 m2

  • Travers, 16 t*

  • Trailers, 1-130 t

*Inom industriområdet finns lyftkapacitet upp till 150 ton. I maskinparken finns även ett antal blästerklockor, högtryckssprutor, fordon, truckar, HT-tvättar. CORRONIX samarbetar sedan många år med CW Materialteknik för utveckling, tester och utvärdering.

Våra tjänster omfattar:

Läs Mer

Kontakta Oss