om oss

CORRONIX AB grundades 1999 av Mark Söder och Krister Karlsson vilka tillsammans har över 60 års branscherfarenhet av bland annat entreprenader runt om i Sverige. Entreprenader utförs under ledning av Bengt Larsson, entreprenadchef med över 30 års erfarenhet i bagaget.

Arbetet bedrivs på entreprenad i fält, i verkstad samt i målnings- och bet-hall, belägna i Valmet Papers lokaler. Industriområdet med dess välutrustade, ändamålsenliga lokaler utgör ett anrikt stycke värmländsk industrihistoria, med rötterna i tidiga 1900-talet.

För att säkerställa produktionsprocessen och kvaliteten på färdiga produkter sker allt arbete i enlighet med ISO 9002 – där även miljöfrågor tydliggörs som en viktig aspekt.

CORRONIX är auktoriserade rostskyddsmålare och samtliga målare är utbildade diplommålare.

Våra tjänster omfattar:

En blästrad yta ger bästa grund för ett hållbart rostskydd. Vid utförande av ett kvalificerat system är kravet på renhet, blästergrad och blästerprofil avgörande.

Beroende på kravet på ytprofilen, använder vi främst stålgritsand i olika fraktioner, beroende på vilket rostskyddssystem som ska appliceras. Exempelvis kan ett målningssystem som kräver en högvärdig zinkepoxi som grund, behöva ett profildjup på 40-50 my, medan ett kompositmaterial kan kräva en profil på 125 my. Ju bättre profil, ju bättre vidhäftning!
Andra blästermaterial är bl.a. aluminiumsilikat, glas, olivinsand.

Vi följer gällande normer i enlighet med ISO 8501, där blästergraderna SA 2, SA 2,5 och SA 3 är beskrivna. Återvinning sker med transportskruvsystem i källargolvet, till elevatorer och vidare ner till sandficka över blästerklockorna.

Inom det tyngre rostskyddet används primärt expoxi- och polyuretanprodukter. Vi utför målningssystem efter olika föreskrivna standarder som BSK 07, SSG, Vattenfall, Norsok m.fl. Vi utformar även egna målnings-system på uppdrag efter kunds önskemål/krav. Oavsett målningssystem är det viktigt att föreskrivna skikttjocklekar sitter överallt. Inte bara på de ”lättmålade” ytorna, utan också på de mest svårtåtkomna, vilket är en garanti för fullgod hållbarhet.

CORRONIX använder huvudsakligen hög-tryckssprutor vid målning, vilket medger be-läggning av större ytor med tjocka skikt. Det är snabbare och mer kostnadseffektivt, jämfört med konventionella luftsprutor resultatsmässigt.

CORRONIX grundmålar fasadvirke åt bygg-handeln och större byggföretag. Numera används mestadels grundmålat fasadvirke, då vår- och sommarperioden många gånger är för kort för måleriarbeten. En helt obehandlad träpanel klarar sol- och väderpåverkan i högst tre veckor.

Rostfria material som bearbetats genom t.ex. svetsning eller skärning förlorar sina rostskyddande egenskaper, då det osynliga oxidskiktet på stålets yta skadas. Reparation av skadade ytor görs med specifika syrablandningar/betmedel, i en process anpassad till objekten. Putsning, slipning, glasblästring eller andra manuella metoder återskapar inte stålets egenskaper och kan därför inte ersätta syrabehandlingen.

CORRONIX anläggning kan ta emot såväl små som stora objekt. Hallen är 22 meter lång, porten 5,5 x 5,5 meter. I hallen finns två telfrar på vardera 10 ton. Anläggningens avfall, inklusive spolvatten skickas till Sakab för destruktion.

För ökad livslängd på stålytor/produkter som utsätts för högt slitage, utför vi ett flertal olika keramiska kompositbeläggningar. Exempel på ytor som beläggs är pumphjul, pumphus, tankar för biobränsle, rökgaskanaler, valsgavlar och transportskruvar.

Våra tjänster omfattar:

En blästrad yta ger bästa grund för ett hållbart rostskydd. Vid utförande av ett kvalificerat system är kravet på renhet, blästergrad och blästerprofil avgörande.

Beroende på kravet på ytprofilen, använder vi främst stålgritsand i olika fraktioner, beroende på vilket rostskyddssystem som ska appliceras. Exempelvis kan ett målningssystem som kräver en högvärdig zinkepoxi som grund, behöva ett profildjup på 40-50 my, medan ett kompositmaterial kan kräva en profil på 125 my. Ju bättre profil, ju bättre vidhäftning!
Andra blästermaterial är bl.a. aluminiumsilikat, glas, olivinsand.

Vi följer gällande normer i enlighet med ISO 8501, där blästergraderna SA 2, SA 2,5 och SA 3 är beskrivna. Återvinning sker med transportskruvsystem i källargolvet, till elevatorer och vidare ner till sandficka över blästerklockorna.

Inom det tyngre rostskyddet används primärt expoxi- och polyuretanprodukter. Vi utför målningssystem efter olika föreskrivna standarder som BSK 07, SSG, Vattenfall, Norsok m.fl. Vi utformar även egna målnings-system på uppdrag efter kunds önskemål/krav. Oavsett målningssystem är det viktigt att föreskrivna skikttjocklekar sitter överallt. Inte bara på de ”lättmålade” ytorna, utan också på de mest svårtåtkomna, vilket är en garanti för fullgod hållbarhet.

CORRONIX använder huvudsakligen hög-tryckssprutor vid målning, vilket medger be-läggning av större ytor med tjocka skikt. Det är snabbare och mer kostnadseffektivt, jämfört med konventionella luftsprutor resultatsmässigt.

CORRONIX grundmålar fasadvirke åt bygg-handeln och större byggföretag. Numera används mestadels grundmålat fasadvirke, då vår- och sommarperioden många gånger är för kort för måleriarbeten. En helt obehandlad träpanel klarar sol- och väderpåverkan i högst tre veckor.

Rostfria material som bearbetats genom t.ex. svetsning eller skärning förlorar sina rostskyddande egenskaper, då det osynliga oxidskiktet på stålets yta skadas. Reparation av skadade ytor görs med specifika syrablandningar/betmedel, i en process anpassad till objekten. Putsning, slipning, glasblästring eller andra manuella metoder återskapar inte stålets egenskaper och kan därför inte ersätta syrabehandlingen.

CORRONIX anläggning kan ta emot såväl små som stora objekt. Hallen är 22 meter lång, porten 5,5 x 5,5 meter. I hallen finns två telfrar på vardera 10 ton. Anläggningens avfall, inklusive spolvatten skickas till Sakab för destruktion.

För ökad livslängd på stålytor/produkter som utsätts för högt slitage, utför vi ett flertal olika keramiska kompositbeläggningar. Exempel på ytor som beläggs är pumphjul, pumphus, tankar för biobränsle, rökgaskanaler, valsgavlar och transportskruvar.

Hur kan vi hjälpa dig?

  KONTAKTUPPGIFTER

  TELEFON
  054-17 15 77

  ADRESS
  CORRONIX AB
  Axel Johnsons väg 6
  652 21 KARLSTAD

  Postadress: Box 5044
  650 05 KARLSTAD